Historisk arkiv

Rapporter om aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har offentliggjort eksterne rapporter som er mottatt i forbindelse med arbeidet med å vurdere aktiv forvaltning.

SPUs forventede avkastning og risiko bestemmes over tid i hovedsak av de overordnede investeringsvalgene som følger av Finansdepartementets retningslinjer for fondet. Det er samtidig en viss adgang for forvalterne å avvike fra den overordnede strategien innenfor en viss risikoramme – såkalt aktiv forvaltning.

Finansdepartementet har tidligere varslet en bredt anlagt prosess for evaluering av den aktive forvaltningen av SPU. I tråd med ønsket om en åpen prosess rundt dette temaet har departementet offentliggjort eksterne rapporter som er mottatt i forbindelse med arbeidet med å vurdere aktiv forvaltning:

  • En rapport utarbeidet av tre internasjonalt anerkjente eksperter. Rapporten inneholder vurderinger av forskningsbaserte resultater om grunnlaget for aktiv forvaltning, evaluering av oppnådde resultater i Statens pensjonsfond utland siden 1998 og råd om forvaltningen framover.
  • To rapporter fra konsulentselskapet Mercer som har studert hvordan andre fond benytter seg av aktiv forvaltning, og sett på sammenhengen mellom aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse.
  • Brev fra Norges Bank om aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

Rapportene om aktiv forvaltning er tilgjengelige her

Departementet vil komme tilbake med en vurdering av aktiv forvaltning, og de rapportene som nå er mottatt, i den årlige meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2010.

Rapportene vil bli presentert og diskutert på et seminar i regi av Finansdepartementet om forvaltningen av Statens pensjonsfond 20. januar 2010.

Kontaktpersoner i Mercer:

Divyesh Hindocha
divyesh.hindocha@mercer.com
+44 207 178 3189

Emma Hunt
emma.hunt@mercer.com
+44 207 178 6930

Kontaktperson for professorene Andrew Ang, William Goetzmann og Stephen Schaefer:

Andrew Ang
aa610@columbia.edu
+1 212 854 9154

 


Publisert 18. desember 2009 - oppdatert 23. desember 2009