Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forsvarer norsk innskuddsgaranti i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

EU-parlamentet og Rådet diskuterer i disse dager et forslag til endringer i innskuddsgarantidirektivet. Et av elementene som diskuteres er et forslag som vil kunne svekke den norske innskuddsgarantiordningen. Finansminister Kristin Halvorsen var i dag i Brussel for å forsvare den norske garantigrensen på 2 millioner kroner.

- Den planlagte harmoniseringen av dekningsbeløpet i EUs direktiv om innskuddsgarantier vil kunne resultere i en betydelig svekkelse av den norske innskuddsgarantiordningen. Dette jobber vi målrettet for å forhindre, og jeg har i dag lagt frem Norges synspunkter i Europaparlamentet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

EU diskuterer nå et forslag fra EU-Kommisjonen om å gjøre endringer i direktivet om innskuddsgarantier. EUs finansministere har i denne prosessen foreslått å innføre full harmonisering av dekningsbeløpet på 100.000 euro (ca. kr. 850.000), fra 31. desember 2011. Den norske innskuddsgarantiordningen er i dag på 2 millioner kroner, og vil rammes av en slik øvre grense.

Europaparlamentet og rådet skal behandle saken siste uke før jul. Finansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Ole Morten Geving møtte derfor i dag rapportøren for saken i Europaparlamentet, Christian Ehler. Halvorsen viste under møtet til at den gode norske innskuddsgarantiordningen gir trygghet for innskyterne og bidrar vesentlig til stabilitet i innskuddene i norske banker. Norge har gjennom finansuroen heller ikke opplevet noen strøm av bankkunder fra andre land til Norge.

Ehler viste stor forståelse for de norske synspunktene, og ga uttrykk for at mange i Europaparlamentet deler det norske synet med henhold til totalharmonisering. Det er fortsatt uklart hva det endelige resultatet vil bli, og dersom Kommisjonens forslag blir vedtatt vil det fortsatt være mange uavklarte spørsmål med tanke på hvordan dette skal implementeres.

- Det vil ikke under noen omstendighet være aktuelt å endre den norske innskuddsgarantiordningen før tidligst i 2011, men vi legger fortsatt all tyngde inn på at den norske ordningen kan bestå, også på varig basis, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

- Innskuddsgarantiordningen er viktig for innskyternes tillit til hele banksystemet. Vi ser hvor godt den norske ordningen har fungert så langt gjennom finansuroen. Det vil derfor være svært uheldig å redusere denne grensen, sier Halvorsen.

Norge har fremmet sitt syn og forslag gjennom en rekke kanaler. 
- Jeg har blant annet tatt saken opp med frankrikes finansminister Cristine Legarde, som leder møtene i Ecofin. Vi har også hatt kontakt med nordiske land og i tillegg har statsministeren snakket med Spanias statsminister Zapatero, sier finansminister Kristin Halvorsen.


 

Til toppen