Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

EU- initiativ kan svekke norske innskuddsgarantier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

EU er i ferd med endre direktiv om innskuddsgarantier, som vil kunne resultere i en betydelig svekkelse av den norske innskuddsgarantiordningen. - Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å forhindre dette, sier finansminister Kristin Halvorsen.

EUs finansministere ser nå på et forslag fra EU-Kommisjonen om å gjøre endringer i direktivet om innskuddsgarantier. Ett av forslagene som ligger på bordet er å innføre full harmonisering av dekningsbeløpet på 100.000 euro (ca. kr. 850.000), fra 31. desember 2011. Den norske innskuddsgarantiordningen er i dag på 2 millioner kroner og vil rammes av en slik øvre grense.

- Dette er et forslag som vil innebære at dekningen i den norske innskuddsgarantien mer enn halveres. Når vi ser hvor godt den norske ordningen har fungert så langt gjennom denne krisen, blir det direkte galt å redusere kvaliteten i den norske ordningen, sier Kristin Halvorsen.
- Den gode generelle garantiordningen vi har i Norge gir trygghet for innskyterne og bidrar vesentlig til at norske bankkunder ikke har løpt til banken for å ta ut sine innskuddsmidler, sier Kristin Halvorsen.
- Innskuddsgarantiordningen er viktig for innskyternes tillit til hele banksystemet, det vil derfor være svært uheldig å redusere denne grensen nå, sier Kristin Halvorsen.

Rådet (EU’s finansministre), Europaparlamentet og Kommisjonen vil frem mot 15. desember forhandle om endelig direktivtekst. - I tiden som kommer vil vi arbeide hardt og målrettet for å sikre at forslaget til fullharmonisering ikke medfører at Norge må endre vår innskuddsgarantiordning, sier Kristin Halvorsen.

Til toppen