Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fullmakter til opptak av statslån i 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om fullmakter til å ta opp statslån mv. i 2010.

Finansdepartementet legger i dag fram proposisjonen om fullmakter til å ta opp statslån mv. i 2010.

Statens brutto finansieringsbehov i 2010 er beregnet til 44,2 mrd. kroner. Finansieringsbehovet vil etter planen bli dekket ved opptak av nye lån innenlands og ved trekk på kontantbeholdningen.

Erfaringsmessig er det ønskelig å ha fleksibilitet til å kunne tilpasse låneprogrammet til skiftende forhold gjennom året. Fullmakten for opptak av nye langsiktige innenlandske lån er foreslått satt til 50 mrd. kroner og fullmakten for maksimalt utestående i kortsiktige markedspapirer (statskasseveksler) er foreslått til 350 mrd. kroner. Statskasseveksler som benyttes i ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett er inkludert i denne fullmakten. Det foreslås en fullmakt til å ha ubegrenset samlet utestående av andre kortsiktige lån. 

Det vil ikke bli bedt om fullmakt til å inngå nye avtaler i ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer.

I desember vil Finansdepartementet og Norges Bank offentliggjøre en auksjonskalender for salg av statsobligasjoner og statskasseveksler i 2010.

Til toppen