Prop. 33 S (2009–2010)

Om fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Om fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget