Historisk arkiv

Avtale om informasjonsutveksling med Cookøyene, San Marino og Samoa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag iverksatt avtaler om innsyn i skattesaker med Cookøyene, San Marino og Samoa. De nordiske landene har de siste årene samarbeidet om å forhandle frem avtaler om informasjonsutveksling i skattesaker med land som har hemmeligholdslovgivning, et arbeid som har gitt gode resultater.

Avtalene vil gi norske skattemyndigheter rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner i disse landene, og om hvem som står bak selskaper som er etablert der. Tilsvarende avtaler ble den 19. mai undertegnet med statene Dominica, Grenada. St. Lucia og Antigua & Barbuda.

Felles skatteparadisprosjekt
- Norge har nå undertegnet informasjonsutvekslingsavtaler med 22 av de 38 finanssentrene som har avgitt erklæring om innsyn og effektiv informasjonsutveksling overfor OECD. Dette er et resultat av det felles nordiske skatteparadisprosjektet i regi av Nordisk Råd, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Å få på plass disse avtalene er svært viktig i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule kapitalplasseringer og inntekter for skattemyndighetene. Dette nordiske samarbeidet har vært en suksesshistorie siden oppstart, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Skjerper reglene i avtalen med Luxembourg
En endringsprotokoll til skatteavtalen med Luxembourg trådte i kraft 1.mai 2010. De nye reglene innebærer blant annet at norske skattemyndigheter kan be om opplysninger om norske skattytere fra banker og andre finansinstitusjoner i Luxembourg. De nye reglene kan leses her.

Oversikt over informasjonsavtaler som er inngått per 21.05.10
• Jersey
• Guernsey
• Isle of Man
• Cayman
• Bermuda
• British Virgin Islands
• De Nederlandske Antiller
• Aruba
• Bahamas
• Gibraltar
• San Marino
• Anguilla
• Turks & Caicos
• Samoa
• Cookøyene
• Andorra
• St. Kitts & Nevis
• St. Vincent & Grenadinene
• Dominica
• Grenada
• St Lucia
• Antigua & Barbuda

Det er også forhandlinger i gang med Monaco, Mauritius, Belize, Marshall, Vanuatu, Montserrat, Bahrain, Liechtenstein, Liberia og Seychellene, og ytterligere forhandlinger er under planlegging.