Historisk arkiv

Agenda for informasjonsmøte om evaluering av de etiske retningslinjene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Agenda for informasjonsmøte om evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland:

onsdag 18. juni kl. 09.30-11.30

 1. Introduksjon ved finansminister Kristin Halvorsen
 2. Beskrivelse av dagens system
  • Finansdepartementets rolle og arbeid v/ Martin Skancke, ekspedisjonssjef i Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet
  • Norges Banks rolle og arbeid v/ Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank avdeling for kapitalforvaltning
  • Etikkrådets rolle og arbeid v/ Gro Nystuen, leder for Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland  

----------------------------------------- kort pause ------------------------------------------

 1. Gjennomgang av høringsnotatet
  V/ Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet
 2. Spørsmål og kommentarer fra høringsinstansene
 3. Avslutning ved statssekretær Roger Schjerva