Historisk arkiv

Joseph Stiglitz foreleste i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har satt i gang prosessen med å evaluere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Professor Stiglitz har i den sammenheng holdt et offentlig foredrag om investoransvar. Foredraget er i sin helhet tilgjengelig på nett-TV.

Joseph Stiglitz  
   

Professor Joseph Stiglitz har nylig holdt foredrag i Oslo med tittelen "Responsible Investments in a Global, Long-term Perspective" i regi av Finansdepartementet og ESOP v/Økonomisk institutt (UiO).

Joseph E. Stiglitz er en av verdens mest anerkjente økonomer og har sitt daglige virke som professor ved Columbia University i USA. Han ledet president Clintons råd av økonomer fra 1995-97 og var sjeføkonom i Verdensbanken fra 1997-2000. Stiglitz vant Nobels minnepris i økonomi i 2001.

Regjeringen har satt i gang prosessen med å evaluere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Professor Stiglitz holdt i den sammenheng et offentlig foredrag om investoransvar mandag 25. august 2008. 

Foredraget kan sees på nett-TV.

Se også plansjene som ble brukt under foredraget.