Historisk arkiv

Heving av ubåtvrak skal utredes grundigere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 påpeker usikkerhet på flere områder. Et uhell knyttet til kvikksølvlasten kan skade hav- og kystmiljøet. Hevingsalternativet skal derfor utredes grundigere, for å sikre at en hevingsoperasjon er godt nok planlagt og akseptabel med tanke på miljøhensyn og risiko.

– Regjeringen har ikke endret standpunkt. Ubåtvraket skal håndteres på en miljømessig best mulig måte, både av hensyn til sikkerhet, våre produktive hav- og kystområder og folk som lever langs kysten. Vi har ikke råd til å utsette miljøet for risikoen ved en mislykket hevingsoperasjon. Det ansvarlige nå er å skaffe oss den kunnskapen vi mangler før vi går videre, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen vil derfor utrede hevingsalternativet grundigere. Løsningen som velges må tilfredsstille de samlede miljøhensyn og være akseptabel med tanke på styring og risiko. For å sikre at vi etter den nye utredningen har et forsvarlig alternativ velger regjeringen å inkludere tildekkingsalternativet, i tillegg til et alternativ som eventuelt kombinerer heving og tildekking i dette arbeidet.

-Det er tungtveiende faglige grunner til at det nå foretas en grundigere vurdering av saken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Det er nødvendig å sikre at alle miljøkonsekvenser er kartlagt og vurdert før tiltak iverksettes. 

Når utredningen (forstudie og kvalitetssikring KS1) er gjennomført vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. De som skal gjennomføre de nye utredningene vil bli valgt ut blant de selskapene som er prekvalifisert til å gjennomføre slike utredninger. Dette vil bli gjort i samarbeid med Finansdepartementet.

– Utredningsarbeidet vil bli satt i gang så raskt som mulig. Kvalitetssikringsrapporten slår fast at vi ikke er i tidsnød. Vi må bruke den tiden vi har til rådighet for å komme fram til en best mulig løsning for hvordan vi skal håndtere kvikksølvforurensningen, sier Berg-Hansen.

Prop. 81 S (2009-2010) - Håndtering av ubåten U-864

 

 

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomførte på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet en ekstern kvalitetssikring(KS2) for heving av U-864. Denne ble overlevert fiskeri- og kystministeren 16.12. 2009.
Se pressemelding og rapport her.

Nye resultater og sammenligning fra tidligere: Overvåkning av kvikksølv i sjømat rundt Fedje (pressemelding fra NIFES)

Kostholdsråd for Fedje.

Forskrift om ferdsels- og fiskeforbud, Fedje kommune, Hordaland.

Kontaktperson:
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen, 22 24 64 10
Pressevakttelefon, 22 24 66 99