Historisk arkiv

Historisk arkiv

133 millioner kroner til samhandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen bevilger 133 millioner kroner til lokal samhandling i år. Nå kan kommunene søke støtte til lokalmedisinske sentre og samarbeid om helsetjenester. – Vi skal forebygge sykdom og gi bedre behandling av sykdom nær der folk bor. Samhandlingsmidlene er en del av denne satsingen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-ErichsenNå lyses midlene ut. Kommunene kan søke om støtte til planlegging og etablering av samhandlingsprosjekter. Det kan være prosjekter der flere kommuner samarbeider, og det kan være samarbeid mellom kommuner og sykehus.

I fjor bevilget regjeringen 73 millioner kroner til samhandlingstiltak. 111 prosjekter fra nord til sør fikk støtte og omfattet over 300 kommuner.

– Den store interessen i fjor viste at mange ser på samhandlingsreformen som riktig og viktig. Jeg er sikker på at engasjementet kommer til å være like stort i år, sier helse- og omsorgsministeren.

I 2010 fikk mange kommuner midler til planlegging og oppstart av lokalmedisinske sentre. Ved disse sentrene kan det bygges opp ulike typer dagtilbud og døgntilbud. Det kan være tjenester før sykehusbehandling – i stedet for sykehusbehandling – og etter sykehusbehandling.

Med forslaget til ny folkehelselov som legges frem i vår får kommunene et større ansvar for å forbygge sykdom og fremme helse blant innbyggerne sine. Midlene som nå blir utlyst kan også brukes til forebyggende helsetjenester.

– Ingen bor på sykehus. Alle bor i en kommune. Derfor skal vi ruste opp helsetjenestene og satse på forebygging der folk bor. Vi er ikke i tvil om at kommunene er klare for de nye og viktige oppgavene, sier Strøm-Erichsen.

Samhandlingsmidlene for i år vil bli tildelt i to omganger. Søknadsfristene er 24.mars og 1.august. I første runde fordeles om lag 80 prosent av midlene. De resterende 20 prosentene fordeles i andre runde for å fange opp alle søknader. Det er Helsedirektoratet som lyser ut midlene og som behandler søknadene. 

Regjeringen har bevilget totalt 580 millioner kroner til samhandlingstiltak i 2011.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter