Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

6 millioner kroner til folkehelsenettverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen bevilger seks millioner kroner til KS for å utvikle folkehelsenettverk mellom kommuner og fylkeskommuner. Nettverkene skal gi kommuner som ønsker å styrke sitt folkehelsearbeid mulighet til erfaringsutveksling og gjensidig læring.

- Kommunene er helt avgjørende i folkehelsearbeidet. Det er i lokalsamfunnet folk lever livene sine, og det er her vi legger ned den viktigste innsatsen for å fremme befolkningens helse. Kommunene har etterspurt bedre muligheter for å lære av hverandre i folkehelsearbeidet, derfor bevilger vi nå seks millioner til KS for å utvikle folkehelsenettverk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Gjennom folkehelseloven har kommunene fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeid på tvers av sektorer. Handlingsrommet til å iverksette folkehelseloven er stort. Kommunene er ulike og løser utfordringene på ulike måter.

Folkehelsenettverk skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene møtes og lærer av hverandres gode eksempler og erfaringer i folkehelsearbeid lokalt. Hvordan kommunene kan samarbeide med frivillig sektor om sosial inkludering vil være en viktig oppgave for nettverkene.

Fylkeskommunen og Helsedirektoratet skal bidra i folkehelsenettverkene. Bevilgningen kan benyttes over to år.

Les mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter