Meld. St. 34 (2012–2013)

Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen — God helse – felles ansvar

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget