Meld. St. 34 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen — God helse – felles ansvar

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no