Historisk arkiv

Stortingsmelding om folkehelse: God helse - felles ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat.Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat.

– Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er hver enkelts ansvar. Og det er et felles ansvar, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

I melding til Stortinget nr. 34 ”Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar” setter regjeringen tre ambisiøse mål:

 • Vi skal gjøre Norge til et av de tre landene i verden med høyest levealder. 
 • Vi skal redusere helseforskjeller og befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel. 
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

– Vi kan ikke vedta at folk skal bli mer aktive eller spise sunnere. Men vi kan sette oss mål, ta felles ansvar og gi god informasjon om folkehelse. Vi vil gjøre ”30 minutter om dagen” like kjent som ”fem om dagen”. Vi inviterer til en felles mobilisering for god folkehelse fordi det er et felles ansvar, sier Støre.

Nordmenn har generelt god helse, men vi står nå overfor nye utfordringer. Globale trender, som vi også ser i Norge, viser en utvikling med økende overvekt og fedme, livsstilsykdommer og psykiske problemer. Dette kan få avgjørende betydning for befolkningens helse fremover.

– Sykdom skyldes i økende grad måten vi lever på, mat med for mye salt, sukker og usunt fett, og for lite fysisk aktivitet. I tillegg er psykisk helse i økende grad årsak til frafall og sykemeldinger. Dette er utfordringer som ikke kan møtes på legekontoret eller operasjonsbordet. Helse henger sammen med hvordan vi innretter samfunnet. I Folkehelsemeldingen legger vi til rette for at det skal bli lettere for den enkelte å ta sunne valg, sier Støre.

Noen tiltak i meldingen:

 • Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspissen i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er gratis, når ut til alle og har høy oppslutning. Den skal styrkes med 180 millioner kroner for å møte behovene i kommunene. 

 • Kampanje om fysisk aktivitet
  Bare en av tre voksne er kjent med myndighetenes råd om 30 minutter fysisk aktivitet daglig. For å øke kunnskapen om fysisk aktivitet har Helsedirektoratet fått i oppdrag å lage en nasjonal kampanje om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, og konsekvenser ved inaktivitet. En første kampanje vil bli gjennomført i 2014.

 • Smilefjesordning i serveringsnæringen
  Ved å gi forbrukerne mer synlig informasjon om de hygieniske forholdene på serveringssteder, kan de ta informerte valg om hvor de vil spise. En smilefjesordning som har vært utprøvd av Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal, har gitt svært gode resultater. Regjeringen vil arbeide for å innføre ordningen i hele landet.

 • Heve kompetansen på ernæring i barnehager og skoler
  Det skal opprettes et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler. Ernæring og fysisk aktivitet er viktig for læring, og et senter vil kunne bygge opp og heve kompetansen på dette området. Det er en investering i barnas framtid.

 • Styrke frivillig sektor som folkehelseressurs
  Det skal etableres et nasjonalt kontaktforum med frivillige organisasjoner som arbeider med folkehelse. Vi skal også satse videre på samarbeid med kommunesektoren, næringslivet og arbeidslivet.

 • Bedre merking av mat
  Regjeringen vil skjerpe inn krav til merking av næringsinnhold og opprinnelse. Dette kommer i forbindelse med EUs nye forordning om matinformasjon med krav om obligatrisk næringsdeklarasjon på mat- og drikkevarer som omsettes til forbruker. Næringsdeklarasjonen skal inneholde informasjon om innhold av energi, fett, mettet fett, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt. Dette er et viktig skritt for å hjelpe folk til å sette sammen et sunt kosthold.

 • Forbud mot transfett
  Transfett har ugunstig effekt på kolesterol og kan øke risikoen for hjerteinfarkt. Regjeringen vil fremme forslag om å forby industriframstilt transfett etter mønster fra Danmark.

 • Merking av energi- og næringsinnhold for mat- og drikke på serveringssteder
  Regjeringen vil invitere serveringsnæringen til samarbeid om innføring av merking av energi- og næringsinnhold for mat- og drikkevarer på serveringssteder. Dette kan for eksempel angis i menyer eller ved oppslag.

 • Melding til Stortinget hvert fjerde år
  Regjeringen foreslår å legge frem en melding om folkehelse for Stortinget hvert fjerde år, for å følge utviklingen og rapportere på dette viktige området.

Les mer om Folkehelsemeldingen her

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter