Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Konjunktursvingninger har stor betydning for rekruttering til læreryrket i Norge. Dette er et av funnene som kommer fram i analysepublikasjonen ”Utdanning 2009 – læringsutbytte og kompetanse”, som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer i dag.

Artiklene tar blant annet for seg sammenhengen mellom familiestruktur og skoleprestasjoner, skolens evne til å kompensere for elevenes ulike sosiale bakgrunn og sammenhengen mellom ressursbruk og elevprestasjoner.

Denne analysepublikasjonen utgis av SSB annethvert år med økonomiske støtte fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Årets utgave har hovedfokus på grunnopplæringen, men inneholder også artikler om barnehage og høyere utdanning.

Hele rapporten "Utdanning 2009" er publisert på SSBs nettsider

Til toppen