Historisk arkiv

Læreryrket mer attraktivt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- En ny undersøkelse viser at flere nå ser positivt på læreryrket. Dette er en bekreftelse på at det nå går riktig vei for lærerutdanningene og læreryrket, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- En ny undersøkelse viser at flere nå ser positivt på læreryrket. Dette er en bekreftelse på at det nå går riktig vei for lærerutdanningene og læreryrket. I 2009 hadde vi rekordstor søkning til lærerutdanningen, med nær 20 prosent flere kvalifiserte søkere enn året før.

Dette sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i forbindelse med at partnerskapet GNIST i dag innleder den nye rekrutteringskampanjen som skal gå fram til søknadsfristen for høyere utdanning 15. april.

En ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup/Mediacom viser at flere kan tenke seg å anbefale læreryrket til andre. Undersøkelsen tyder også på at det stadig blir flere som selv kan tenke seg å bli lærer.

- Vi trenger enda flere lærere med gode hoder, varme hjerter og sterke ryggrader. Derfor er det gledelig at stadig flere kan tenke seg å bli lærer eller anbefale andre å bli det, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

En økende andel av befolkningen mener at norske lærere holder god kvalitet. Foreldre med barn i barneskolen er mest fornøyd med barnas lærere.

- Norges viktigste jobb skal gjøres av folk som vet at de settes pris på. Når flere nå enn for ett år siden. synes at norske lærere holder god kvalitet, viser det at vi er på riktig vei, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Fakta fra undersøkelsen: 

  • Læreryrket oppleves som mer attraktivt enn for ett år siden, både blant de som selv planlegger høyere utdanning og i samfunnet generelt 
  • Hver femte ungdom svarer at læreryrket framstår som svært attraktivt  
  • Andelen menn som ser positivt på læreryrket øker mest. Det samsvarer med søkertallene fra 2009 der den største økningen kom blant mannlige søkere

Lærerutdanningen og yrket i endring

Fra høsten 2010 er lærerutdanningen ny. De største endringene er:

  • Spesialisering: Studentene velger allerede ved søkning om de vil spesialisere seg for undervisning på 1.-7. eller 5.-10. trinn
  • Nytt og utvidet pedagogikkfag, ”Pedagogikk og elevkunnskap”, skal gi nye lærere trygghet i klasserommet og undervisningen

Også lærere som er i yrket kan merke at det satses på lærerne: Rektorskole, videreutdanning og veiledningsordning for nyutdannede er blant tiltakene som er satt i verk.

- Vår oppfordring til alle som vurderer lærerutdanningen er denne, sier de to statsrådene: Det er nå det skjer, bli med du også!

Test deg selv – har du det i deg?

Som en del av kampanjen er det laget en uhøytidelig test på nett der du får prøvd ut om du har de egenskapene som er så viktige når du skal jobbe som lærer: Et godt hode, varmt hjerte og en sterk ryggrad. Testen og mer om lærerutdanning finner du på www.hardudetideg.no

Den virkelige testen på om man kommer inn på lærerutdanningen er Samordna opptak og søknadsfristen er 15. april.

Undersøkelsen fra TNS Gallup/MediaCom (pdf)

Lenke til video