Historisk arkiv

Restaurering av eldre trehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark har i samarbeid med Skogeierforeningen utarbeidet en ny veileder for restaurering av eldre trebygninger.

Restaurering av eldre trehus

Fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark har i samarbeid med Skogeierforeningen ut arbeidet en ny veileder for restaurering av eldre trebygninger. 

Behov for vedlikehold
Foruten å være verdifulle kulturminner har flere av de eldre trebygningene fremdeles en praktisk funksjon. I Agder og Telemark finnes det er stort antall fredede trebygninger, og de aller fleste av disse er i privat eie. Gamle trebygninger har stort behov for vedlikehold, og det er svært ønskelig at denne bygningsmassen blir restaurert og istandsett på en skikkelig måte. Istandsetting og vedlikehold av eldre trebygninger krever kompetanse, riktige materialer og ressurser for å få gjennomført de nødvendige tiltakene.

Gamle trehus. Foto: LMD
Trebygninger på det fredede Agatunet i Hordaland.
Foto: LMD

Praktisk istandsetting
Fylkesmannen i Aust-Agder, fylkesmannen i Vest-Agder og fylkesmannen i Telemark har sammen med fylkeskommunene i de samme fylkene samt Agder-Telemark Skogeierforening laget en veileder som kan belyse de mest sentrale spørsmål knyttet til restaurering av trehus. Veilederen er ment å gi råd om praktisk istandsetting av ulike bygningsdeler. Heftet er laget for alle som har eldre trebygninger som skal istandsettes eller restaureres. I tillegg er den et verdifullt hjelpemiddel for saksbehandlere i kommunene og fylkeskommunene.