Historisk arkiv

Jordbruk: Forslag til regelverk om kvoteleie for melk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Under årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å åpne for kvoteleie for melk. For å sette dette i verk med virkning fra 1. januar 2009 har Landbruks- og matdepartementet sendt forslag til forskriftsendring på høring.

Jordbruk: Under årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å åpne for kvoteleie for melk. For å sette dette i verk med virkning fra 1. januar 2009 har Landbruks- og matdepartementet sendt forslag til forskriftsendring på høring.

Mer fleksibilitet
- Jeg håper at innføringen av kvoteleie vil gi økt grad av fleksibilitet for melkeprodusentene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. – Dette vil legge til rette for å en bedre utnyttelse av kapasiteten på bruket, og for at kvoter fra ulike bruk kan leveres felles uten å være organisert som en samdrift.

Som følge av enigheten mellom avtalepartene i jordbruksoppgjøret, foreslås videre en tydeliggjøring av regelverket for sommersamarbeid, samt en innarbeiding av endring i en av omsetningsregionene for kumelk.

Departementet foreslår også endring i enkelte andre bestemmelser i forskriften.

Jordbruk: Under årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å åpne for kvoteleie for melk. For å sette dette i verk med virkning fra 1. januar 2009 har Landbruks- og matdepartementet sendt forslag til forskriftsendring på høring.