Historisk arkiv

Jordbruk: Mulighet for leie av kumelkkvote

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endret forskrift om kvoteordingen for melk, med nytt regelverk for leie av melkekvote, som blir gjeldende fra 1. januar 2009.

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endret forskrift om kvoteordingen for melk, med nytt regelverk for leie av melkekvote, som blir gjeldende fra 1. januar 2009.

Det ble i jordbruksoppgjøret 2008 bestemt at det skulle åpnes for leie av melkekvote. Fra 1. januar 2009 settes det nye regelverket for kvoteleie i kraft, noe som betyr at enkeltbruk kan inngå avtaler om leie av kumelkkvote fra kvoteåret som starter 1. mars 2009. Enkeltbruk med geitmelkproduksjon kan inngå kvoteleieavtaler fra kvoteåret som starter 1. januar 2010.

Å åpne for kvoteleie fører til at fleksibiliteten i kvoteordningen økes, både ved at produk¬sjonen bedre kan tilpasses kapasiteten på bruket og ved at kvoter fra ulike bruk kan leveres felles uten at dette må organiseres som en samdrift.

Forslaget til å endre kvoteforskriften ble sendt på høring 10. oktober 2008, med frist 24. november 2008. Det generelle inntrykket fra høringen er at forslagene i det vesentlige er godt.

Resultatet av høringen førte derfor ikke til vesentlige endringer i kvoteforskriften eller til endringer av departementets forslag jf. høringsnotatet ”Forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk - kvoteleie mv.”. 

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endret forskrift om kvoteordingen for melk.