Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Ringkollstua skal ikke utvides, men bør opprettholdes som serveringssted for allmennheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag besluttet å ta fylkesmannens innsigelse til følge og ikke stadfeste reguleringsplan for Ringkollen i Ringerike kommune. Departementet mener utbygging av Ringkollstua vil være i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til markalov skal ivareta.

- Miljøverndepartementet arbeider med forslag til markalov, med sikte på å sikre marka bedre for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Utbygging av Ringkollstua med 7 nye hytter er vurdert i lys av dette arbeidet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementet mener det er viktig å opprettholde Ringkollstua som serveringshytte for allmennheten og til bruk i forbindelse med idrettsarrangementer og vil bidra til å sikre dette. Departementet vil derfor ta initiativ til et snarlig møte med kommunen og berørte organisasjoner for å finne en løsning for fortsatt drift av Ringkollstua.

Les Miljøverndepartementets brev