Historisk arkiv

TFO 2006 – Tildelinger av utvinningstillatelser i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Alle selskapene har akseptert regjeringens tilbud om deltakerandeler i TFO 2006. I dag har Kongen i statsråd tildelt 48 utvinningstillatelser til 33 selskaper, i tråd med tilbudene som ble sendt ut den 29. januar.

Alle selskapene har akseptert regjeringens tilbud om deltakerandeler i TFO 2006.  I dag har Kongen i statsråd tildelt 48 utvinningstillatelser til 33 selskaper, i tråd med tilbudene som ble sendt ut den 29. januar.

 

Se pressemelding fra 29.01.07

Se også Oljedirektoratets hjemmesider.