Historisk arkiv

TFO 2006 — Høy interesse for norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. (29.09.06)

Pressemelding

Nr.: 115/06
Dato: 29.09.2006

Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07

TFO 2006 – Høy interesse for norsk sokkel

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2006 i løpet av desember 2006.

-Det er gledelig å registrere den store interessen for arealer i modne områder av kontinentalsokkelen, og at hele 43 selskaper har søkt. Selv om de fleste av disse områdene har vært tilgjengelig for leting over flere år, ser industrien gode muligheter i TFO-områdene. Dette viser at norsk sokkel er konkurransedyktig sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Søknadsbildet spenner vidt, fra de store, etablerte internasjonale selskapene på norsk sokkel, til nye selskaper som har vært igjennom prekvalifiseringsrunden siden 2000.

-Hele 14 nye selskaper er prekvalifisert så langt i år, og en rekke nye er under vurdering. Flere av disse selskapene søker å komme raskt på banen ved deltagelse i TFO 2006. Dette ser vi på som svært positivt, sier olje- og energiminister Odd-Roger Enoksen. -Jeg vil samtidig understreke at det er meget viktig at store, etablerte selskaper som har virksomhet på sokkelen er aktive på leting i modne områder, sier statsråd Enoksen.

Over de siste årene har det vært tildelt et høyt antall utvinningstillatelser.

-Det har aldri tidligere vært flere aktive utvinningstillatelser eller mer tilgjengelig leteareal på norsk sokkel enn i dag. Totalt er det i dag 294 aktive utvinningstillatelser på norsk sokkel. I alt 43 rettighetshavere og 27 operatører er aktive på sokkelen i dag. Sammen med den store interessen for TFO 2006 gir dette gode utviklingsmuligheter for den norske petroleumsvirksomheten, avslutter statsråden.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er:
Aker Exploration AS, Altinex Oil AS, BG Norge AS, Bridge Energy AS, Centrica Resources Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, Det Norske Oljeselskap AS, Discover Petroleum AS, DONG Norge AS, Edison Spa, Endeavour Energy Norge AS, Ener Petroleum ASA, Eni Norge AS, E. ON Ruhrgas Norge AS, Esso Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, Gaz de France Norge AS, Genesis Petroleum Corp Plc, Idemitsu Petroleum Norge AS, Hess Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Nexen Exploration Norge AS, Noble Energy Europe Ltd., Norsk Hydro Produksjon a.s, Norwegian Energy Company AS (NORECO), OMV Norge AS, PA Resources Norway AS, Pertra AS, Petro-Canada Norge AS, Petrofac Norge AS, Premier Oil Norge AS, Revus Energy AS, Rocksource ASA, RWE Dea Norge AS, Serica Energy UK Ltd, Statoil ASA, Svenska Petroleum Exploration Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Total E&P Norge AS, VNG Norge AS og Wintershall Norge AS.

Regjeringen lyste ut TFO 2006 21. februar 2006. Mer informasjon om TFO 2006 finnes i pressemeldingen fra 21. februar 2006. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Pressemelding fra 21.februar 06: Stort areal utlyst i modne deler av norsk sokkel

Bakgrunn

  • I 2003 introduserte regjeringen ordningen med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne deler av norsk sokkel. Ordningen erstattet de årlige Nordsjøtildelingene. De forhåndsdefinerte områdene omfatter i dag areal i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.
  • TFO-systemet sikrer at meget store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur er tilgjengelig for industrien i årene som kommer. Dette skal bidra til god kapasitetsutnyttelse av produksjons- og transportinnretninger på sokkelen.
  • Ordningen gir gode muligheter for nye og mindre aktører på norsk sokkel.
  • TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder modnes for petroleumsaktivitet, men området skal ikke innskrenkes.

Utlyste blokker eller deler av blokker i TFO:
2003 – 143 blokker
2004 – 151 blokker
2005 – 192 blokker

2006 – 200 blokker

Antall selskaper som søkte om deltakerandel:
2003 – 16 selskaper
2004 – 22 selskaper
2005 – 29 selskaper

2006 – 43 selskaper