Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

130 millioner til geologisk kartlegging ved Jan Mayen og i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2013

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 130 mill. kroner i 2013 til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger. Dette er i hovedsak knyttet til havområdene ved Jan Mayen og vest for delelinjen i Barentshavet.

Overenskomsten om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland trådte i kraft 7. juli 2011. Avtalen har særskilte samarbeidsforpliktelser for grenseoverskridende petroleumsforekomster. Hvis Norge eller Russland mener en forekomst strekker seg over delelinjen, kan dette gjøres gjeldende overfor det andre landet. Dersom det bekreftes at forekomsten strekker seg over delelinjen, skal partene inngå en avtale om utnyttelse av forekomsten som en enhet (unitisering).

Regjeringen har allerede gjennomført seismisk innsamling i det nye området i Barentshavet sør. Denne kartleggingen og den igangsatte konsekvensutredningen er viktige elementer i åpningsprosessen for dette området. Den igangsatte åpningsprosessen vil ivareta norske interesser ved eventuelle grenseoverskridende funn i Barentshavet sør.

For å ivareta norske interesser også i Barentshavet nord samles det i år også inn seismikk vest for delelinjen i Barentshavet nord. Med den foreslåtte bevilgningen kan dette arbeide videreføres i 2013.

- Norsk petroleumsvirksomhet går svært godt. Det er høy leteaktivitet, det gjøres nye store funn og funn bygges ut. På produserende felt arbeides det aktivt for å øke utvinningen. Ved behandlingen av petroleumsmeldingen høsten 2012 sluttet Stortinget seg til regjeringens ambisjon om å stabilisere produksjonen fra norsk sokkel på et høyt nivå i mange år framover. Skal ambisjonen bli en realitet, må nye områder åpnes for petroleumsaktivitet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Det pågår nå en åpningsprosess i norske havområder ved Jan Mayen. En viktig del av dette arbeidet er å kartlegge mulighetene for olje- og gass i åpningsområdet. I fjor og i år har myndighetene derfor samlet inn seismikk i området. Med nye bevilgninger kan innsamlet seismikk suppleres med annen geologisk datainnsamling i 2013.

- Det tar lang tid fra et nytt område åpnes for petroleumsvirksomhet til vi kan forvente produksjon. Derfor er regjeringen godt i gang med åpningsprosesser for norske havområder ved Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. Nye bevilgninger til geologisk kartlegging ved Jan Mayen og i Barentshavet er viktig for å ivareta norske interesser og kartlegge potensialet for olje og gass, sier olje- og energiministeren.

Til toppen