Historisk arkiv

Menneskerettighetssituasjonen i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Iran med den iranske utenriksminsteren Manouchehr Mottaki. I en telefonsamtale med Mottaki la Støre vekt på de mange henrettelsene som blir gjennomført i Iran.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre tok i dag opp menneskerettighetssituasjonen i Iran med den iranske utenriksminsteren Manouchehr Mottaki. I en telefonsamtale med Mottaki la Støre vekt på de mange henrettelsene som blir gjennomført i Iran.

- Iran er det landet i verden som henretter flest mennesker i forhold til folketallet, og en rekke av henrettelsene er spesielt kritikkverdige da de utføres mot mindreårige, i offentlighet, og ved steining, sa Støre til Mottaki.

Støre uttrykte særlig bekymring over det store antallet iranere med kurdisk bakgrunn som er idømt dødsstraff. Han understreket også bekymring for demonstranter som er idømt strenge straffer den siste tiden, og oppfordret iranske myndigheter til å respektere de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene som også gjelder for Iran.

I tillegg til menneskerettighetssituasjonen i Iran dreide samtalen seg om Irans atomprogram og den forestående avstemningen i FNs sikkerhetsråd om nye sanksjoner mot Iran, samt situasjonen på Gaza.