Historisk arkiv

Internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet i og utenfor Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den 14. mai møtes internasjonale eksperter og berørte parter i Oslo til en todagers konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i og utenfor Europa.

Den 14. mai møtes internasjonale eksperter og berørte parter i Oslo til en todagers konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i og utenfor Europa.

Til tross for at det finnes et stort antall juridiske instrumenter og gjennomføringsmekanismer, har vi de siste årene sett en markert økning av høyreekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter. Dette er i strid med de grunnleggende prinsippene Europa ble bygd opp på etter andre verdenskrig.

Formålet med konferansen er å kartlegge trender, innhente informasjon om virkemidler og god praksis og drøfte ulike veier videre. Viktige funn og anbefalinger skal samles i en sluttrapport.

Konferansen samler innbudte deltakere og innledere fra en rekke land, blant andre spesialrapportører fra FN og uavhengige eksperter, representanter for Europarådet, OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og EU samt representanter for menneskerettighetsorganisasjoner, akademia, det sivile samfunn, minoritetsgrupper og tradisjonelle og nye medier.

Konferansen arrangeres av Utenriksdepartementet og finansieres av EØS-midlene.

Utenriksminister Espen Barth Eide åpner konferansen, etterfulgt av Ralf Melzer fra Friedrich-Ebert Foundation som skal holde et hovedinnlegg med fokus på røttene og årsakene til høyreekstremisme i Europa samt mulige mottiltak.

Plenumsmøtene på konferansen overføres direkte i nett-TV.

Lenker: