Sluttrapport fra konferansen "Right-wing Extremism and Hate Crime"

I mai 2013 arrangerte Utenriksdepartementet en todagers internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet. Konferansen ble holdt i Oslo og tok særlig for seg den nye fremveksten av høyrekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i Europa. Nå foreligger sluttrapporten fra konferansen.