Høyring - Forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova)

Høyringsbrev - Forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) (pdf-format)