Høring av utkast til endringer i forskrift 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering

Høringsfrist 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 1. september 2006