Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av utkast til endringer i forskrift 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering

Høringsfrist 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 1. september 2006

Vår ref.:

Helseforetak

Regionale helseforetak

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Steriliseringsnemndene v/ fylkesmennene

Steriliseringsrådet

Høringsuttalelsene legges ut fortløpende. Dokumentene finnes i PDF-format

Fylkesmannen i Vestfold (21.07.6)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (12.07.06) Ingen merknader

Stavanger Universitetssykehus HF (07.08.06)

Ullevål universitetssykehus HF, Gynekologisk avdeling (28.08.06)

Fylkesmannen i Nordland (28.08.06) Ingen merknader

Helse Vest RHF (01.09.08)

Akershus universitetssykehus HF (01.09.06)

Til toppen