03.07.2002 forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: