05.06.2002 Utkast stortingets vedtak

Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: