Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forskrift om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet x.y.2003 i medhold av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-13.

§ 5 første ledd skal lyde

Sikkerheten skal være på minst 200.000 kroner pr. investor pr. skadetilfelle.