Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse av modeller for finansiering av NRK AS

Rapport fra Menon Business Economics til Kulturdepartementet november 2014

I regjeringens politiske plattform heter det at regjeringen vil «legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og utrede alternative betalingsløsninger». På den bakgrunn har analyse- og rådgivningsselskapet Menon Business Economics fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjøre en komparativ analyse av offentlige finansieringsmodeller for NRK AS.

Rapporten "Analyse av modeller for finansiering av NRK AS" (.pdf)

I utredningen vurderes fire ulike ikke-kommersielle finansieringsmodeller:

  1. Lisens (kringkastingsavgift)
  2. Husholdningsavgift
  3. Skattefinansiering basert på økt inntektsskatt
  4. Øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt (fast skattebeløp for alle)

Modellene blir vurdert med hensyn på fem sentrale kriterier for egnethet:

  1. Robusthet overfor teknologiske endringer
  2. Forutsigbarhet om inntekter
  3. Administrative kostnader
  4. Fordelingsmessige konsekvenser
  5. Konsekvenser for NRKs uavhengige posisjon og legitimitet

Utredningen bygger på en omfattende gjennomgang av faglitteratur og tilsvarende utredninger i andre land.