Årsrapporter for statlige universiteter og høyskoler for 2013

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

 

Høyskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Narvik
Høgskolen Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskulen i Volda
Høgskolen Østfold
Høgskolen i Ålesund
Samisk høgskole