Basiskartlegging av næringslivets regelverkskostnader

Særavgiftene har historisk sett først og fremst blitt innført for å skaffe staten inntekter, eventuelt med andre mer eller mindre uttalte sideformål.

Særavgiftene har historisk sett først og fremst blitt innført for å skaffe staten inntekter, eventuelt med andre mer eller mindre uttalte sideformål.

Les rapporten.