Brev om forholdet mellom taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt og krav til behandling av dokumentasjon

Brev av 15.1.07, sendt regionale helseforetak, kommuner og fylkeskommuner

Brev av 15.01.07 om forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen og arkivlovens krav til behandling av dokumentasjon

Sendt de regionale helseforetakene, alle landets kommuner og fylkeskommuner

Se brevet i PDF-format