Brev til kommunene om arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Brev til alle landets kommuner om ekstra beredskap i sommerferien.

Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ekstra beredskap i sommerferien