Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon

Brukerretting av offentlige tjenester betyr at tjenestene så langt som mulig tilpasses brukernes behov. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har bedt ECON om å vurdere hvordan brukerretting av offentlig tjenesteproduksjon best kan skje.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har bedt ECON om å vurdere hvordan brukerretting av offentlig tjenesteproduksjon best kan skje.

Brukerretting av offentlige tjenester betyr at tjenestene så langt som mulig tilpasses brukernes behov. Brukerretting kan skje ved at man tar hensyn til brukers behov ved utformingen av det standardiserte tjenestetilbudet og/eller ved individuell tilpasning av tjenesten etter den enkeltes behov.

ECON har sett på hvordan offentlige tjenesteytere bedre kan brukerrette sine tjenester. Framstillingen bygger hovedsakelig på eksempler fra fire case: Lånekassen, UDI, trafikkstasjonene og NAV Arbeids- og velferdsetaten.

Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon (PDF)