Departementene 1814-2014

Den organisasjonsmessige utvikling av departementene etter 1814

2. mars 2014 er 200-årsdagen for den norske regjeringen og departementene. Dette lille heftet viser hovedlinjene i utviklingen av departementene fra 1814 og fram til 2014.

2. mars 2014 er 200-årsdagen for den norske regjeringen og departementene. Dette lille heftet viser hovedlinjene i utviklingen av departementene fra 1814 og fram til 2014. Det er ment å gi en påminning om de lange historiske linjer og om endringene i departementsorganiseringen i disse to hundre år.

Departementene 1814-2014 (pdf)

Se også: