Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Se loven på lovdata.no