Disponeringsbrev til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Region øst for 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Disponeringsbrev til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Region øst for 2010