Ekstern evaluering av den økonomiske reguleringen av strømnettet

Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr har overlevert en rapport om den økonomiske reguleringen av strømnettet. Rapporten var en bestilling fra Olje- og energidepartementet.

Rapporten i PDF-format