Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (hjemfall)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 31.03.03

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2296 EV AT

29.11.02

Høringssak - endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Olje- og energidepartementet sender med dette ut høringssak om forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Høringsdokumentet er også å finne på Olje- og energidepartementets internettsider: www.oed.dep.no .

Endringsforslagene omfatter blant annet bestemmelsene om tidsbegrensing av konsesjoner og hjemfall, forkjøpsrett og fortrinnsrett for henholdsvis staten, fylkeskommuner og kommuner, og bestemmelsene om minstegrensen for konsesjonsplikt.

Det anmodes om høringsinstansenes eventuelle kommentarer innen
fredag 28. februar 2003. Høringsfristen er endelig.

Departementet tar sikte på å legge fram proposisjon for Stortinget basert på høringssaken og de innkomne høringsuttalelser i vårsesjonen 2003.

Etter fullmakt

Per Håkon Høisveen
ekspedisjonssjef

Aksel S. Tannum
rådgiver

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0030 Oslo

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Kommunal- og regional-departementet

Postboks 8112 Dep

0030 Oslo

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Utdannings- og forsknings-departementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 Oslo

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Fylkesmannen i Østfold

Dronningensgt. 1

1500 Moss

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

Fylkesmannen i Hedmark

Hedmark fylkeshus
Parkgt. 64

2300 Hamar

Fylkesmannen i Oppland

Statsetatenes hus
Gudbrandsdalsvn. 170/172

2600 Lillehammer

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Fylkesmannen i Vestfold

Stoltenberggt. 38

3100 Tønsberg

Fylkesmannen i Telemark

Postboks 287

3701 Skien

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkeshuset

4800 Arendal

Fylkesmannen i Vest-Agder

Tinghuset

4600 Kristiansand

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 106

5001 Bergen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

5840 Hermansverk

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Julsundvn. 9

6400 Molde

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postuttak Fylkeshuset

7000 Trondheim

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Statens hus
Strandveien 38

7700 Steinkjer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkeshuset

8000 Bodø

Fylkesmannen i Troms

Postboks 595

9001 Tromsø

Fylkesmannen i Finnmark

Damsvn. 1

9800 Vadsø

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9815 Vadsø

Troms fylkeskommune

9296 Tromsø

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048 Bodø

Nord-Trøndelag fylkeskommune

7735 Steinkjer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeshuset
Erling Skakkes gate 14

7004 Trondheim

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset
Parkgt. 64

2325 Hamar

Oppland fylkeskommune

Serviceboks

2626 Lillehammer

Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 770

4666 Kristiansand

Aust-Agder fylkeskommune

Serviceboks 606

4809 Arendal

Telemark fylkeskommune

Fylkeshuset

3706 Skien

Buskerud fylkeskommune

Fylkeshuset

3020 Drammen

Vestfold fylkeskommune

Svend Foynsgt. 9

3126 Tønsberg

Akershus fylkeskommune

Schweigaardsgt. 4

0185 Oslo

Østfold fylkeskommune

Postboks 220

1702 Sarpsborg

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset
Julsundv. 9

6404 Molde

Sogn og Fjordane fylkeskommune

6863 Leikanger

Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020 Bergen

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130

4001 Stavanger

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 Oslo

Forbrukerrådet

Postboks 3594 Nydalen

0404 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 Oslo

Statistisk sentralbyrå

Kongensgt. 6

0153 Oslo

Energibedriftenes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 Oslo

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
v/ adv. Stein Erik Stinessen

Postboks 471 Sentrum

0105 Oslo

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgata 11

0181 Oslo

EL og IT Forbundet

Youngsgata 11c

0181 Oslo

Prosessindustriens Landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 Oslo

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

Storetveitvn. 98

5072 Bergen

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0305 Oslo

Nordisk Institutt for Sjørett
v/Ulf Hammer

Karl Johansgt. 47

0162 Oslo

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Postboks 7 Sentrum

0101 Oslo

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 Bergen

Natur og Ungdom

Torggt. 34

0183 Oslo

Samarbeidande Kraftfylke
c/o SFE Energisekretariatet

Postboks 55

6860 Sandane

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 Oslo

Sametinget

Bredbuktnesveien 50

9520 Kautokeino

Norges Bondelag

Schweigaards gate 34C

0191 Oslo

NITO

Postboks 9100 Grønland

0133 Oslo

NIF

Postboks 2312 Solli

0201 Oslo

Bellona

Postboks 2141 Grünerløkka

0505 Oslo

Norges Bonde- og småbrukarlag

Øvre Vollgate 9

0158 Oslo

Advokatfirmaet Schjødt

Postboks 2444 Solli

0201 OSLO

Advokatfirmaet Selmer

Postboks 1324 Vika

0112 Oslo

Advokatfirmaet TKGL

Postboks 1484 Vika

0116 Oslo

Advokatfirmaet BAHR

Postboks 1524 Vika

0117 Oslo

Advokatfirmaet Haavind Vislie

Postboks 359 Sentrum

0101 Oslo

Advokatfirmaet Simonsen Føyen
v/ Peter Aall Simonsen

Postboks 6641

0129 Oslo

Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co

Postboks 1513 Vika

0117 Oslo

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

Advokatfirmaet Dalen, Sigmond, Hagemann & Lous DA

Postboks 1214 Vika

0110 Oslo

Lyng Giltun & Co Advokatfirma DA

Postboks 1494 Vika

0116 Oslo

Småkraft AS

Postboks 7050

5020 Bergen

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstua

0301 Oslo

Energiveteranene
v/ Kjell Køber

Olav Nygards veg 158

0688 Oslo

Finn Lied

Dueveien 15

2016 Frogner

Kristelig Folkeparti i
Nord-Trøndelag

Svein Jarls gate 12

7713 Steinkjer

Kristelig Folkeparti i Kristiansand
v/ Oddbjørn Kleivane

Mesanv. 13

4624 Kristiansand

Trøgstad kommune
v/ ordfører Børresen

Torget 2

1860 Trøgstad

Skiptvedt kommune
v/ ordfører Widnes

Storveien 28

1816 Skiptvet

Askim kommune
v/ ordfører Jakobsen

Postboks C

1801 Askim

Spydeberg kommune
v/ ordfører Håland

Stasjonsgt. 35

1820 Spydeberg

EFTA Surveillance Authority

Rue de Trèves 74

1040 Brussels

Belgium

Statskog SF

Serviceboks 1016

7809 Namsos

Statkraft SF

Postboks 200 Lilleaker

0216 Oslo

Norsk Hydro ASA

Bygdøy alle 2

0240 Oslo

E-CO

Postboks 2481 Solli

0202 Oslo

Elkem ASA

Postboks 5211 Majorstua

0303 Oslo

Oslo kommune
v/finansbyråd Iversen

Rådhuset

0037 Oslo

Bergen kommune
v/finansbyråd Tystad

Postboks 7700

5020 Bergen

Stavanger kommune
v/finansbyråd Tysdal Moe

Postboks 8001

4068 Stavanger

Norges handelshøyskole

Helleveien 30

5045 Bergen

Bedriftsøkonomisk institutt

Postboks 580

1302 Sandvika

Universitetet i Oslo
Samfunnsvitenskapelig fakultet

Postboks 1084 Blindern

0317 Oslo

Universitetet i Bergen
Samfunnsvitenskapelig fakultet

Fosswinckelsgate 6

5007 Bergen

ECON

Postboks 6823 St.Olavs pl

0130 Oslo

PrincewaterhouseCoopers

Karenslyst alle 12

0278 Oslo

Ernst & Young AS

Postboks 6834 St.Olavs pl

0130 Oslo

KPMG

Sørkedalsv. 6

0130 Oslo

Akademikerne

Kr. Augustsgate 9

0164 Oslo

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 Oslo

Samfunns- og næringslivsforskning

Breiviksveien 40

5045 Bergen

Vassdragsregulantenes fagforum
v/Arne Erlandsen EBL

Postboks 7184 Majorstuen

0307 Oslo

Foreningen for norsk småkraftverk

Postboks 123 Lilleaker

0216 Oslo

Norges skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115 Oslo

NORSKOG,
Norsk Skogbruksforening

Postboks 123 Lilleaker

0216 Oslo

Agder Energi produksjon
Akershus Energi
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Aremark kommune
Askim kommune
Askøy kommune
Aust-Agder fylkeskommune vedlegg
Aust-Agder fylkeskommune
Austrheim kommune

Bamble kommune
Barne- og familiedepartementet
Bergen kommune
Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap
Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap-2 vedlegg
Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap-2
Buskerud fylkeskommune

Dalene Energi
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Advokatforening vedlegg
Drammen kommune
Drangedal everk

E-CO Energi
Eidefoss
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eigersund kommune
EL & IT Forbundet
Elkem
Elverum kommune
Energibedriftenes Landsforening
Energibedriftenes Landsforening-2
Energiveteranene
Engerdal kommune

Farsund kommune
Fauske kommune
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Flekkefjord kommune
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Fredrikstad kommune
Froland kommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkemannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Vestfold

Gaular kommune
Gausdal kommune
Gjesdal kommune
Grane kommune
Granvin kommune
Grimstad kommune

Hadsel kommune
Hafslund
Halden kommune
Hamar-regionen Energiverk Produksjon
Hardangerrådet
Hattfjelldal kommune
Hedmark Energi
Helsedepartementet
Herøy kommune
Hobøl kommune
Hordaland fylkeskommune
Hydro Energi
Hyllestad kommune

Jondal kommune
Jondal kommune-2
Justis- og politidepartementet

Karmøy kommune
Klepp kommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Krf Nord-Trøndelag
Kristelig folkeparti
Krødsherrad kommune
Kvinesdal kommune

Landbruksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar – 2
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar – 3
Lied Finn
Lindås kommune
Lofotkraft Produksjon
Lyng Giltun & Co Advokatfirma
Lyngdal kommune
Lyse Energi

Marker kommune
Marker kommune – 2
Masfjorden kommune
Meland kommune
Meland kommune vedlegg
Meløy kommune
Modum kommune
Møre og Romsdal fylkekommune

Namsos kommune
Naustdal kommune
Naustdal kommune vedlegg
Nissedal kommune
Nord-Fron kommune
Nordland fylkeskommune – 1
Nordland fylkeskommune – 1 vedlegg
Nordland fylkeskommune – 2
Nordland fylkeskommune – 3
Nordland fylkeskommune – 4
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vedlegg -2
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk – 2
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune – 2
Nord-Trøndelag fylkeskommune – 3
Nord-Trøndelag fylkeskommune vedlegg – 3
Norges delegasjon til den Europeiske Union
Norges Ingeniørorganisasjon
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
Norske Sivilingeniørers forening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppland Energi
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Osterøy kommune

PricewaterhouseCoopers
Prosessindustriens landsforening
Prosessindustriens landsforening vedlegg

Rana kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Rindal kommune
Rogaland fylkeskommune
Røros E-verk

Samarbeidande kraftfylke
Samarbeidande kraftfylke – 2
Samferdeselsdepartementet
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Selmer Advokatfirma
Selmer Advokatfirma vedlegg
Sirdal kommune
Skiptvet kommune
Smøla kommune
Småkraftforeningen
Sogn og Fjordane Energi
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sola kommune
Stange Energi
Stange kommune
Statistisk Sentralbyrå
Statkraft
Statskog
Stryn Energi
Stryn kommune
Stryn kommune vedlegg
Sunnhordland Kraftlag
Sør-Fron kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tafjord Kraft
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Troms fylkeskommune
Trøgstad kommune
Tussa Kraft
Tønsberg kommune

Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Universitetet i Oslo Nordisk Institutt for sjørett
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartemetet

Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune vedlegg
Vindafjord kommune
Vinje kommune
VOKKS
Volda kommune
Volda kommune vedlegg
Våler kommune

Wikborg Rein og Co Advokatfirma

Østfold Energi Produksjon
Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune vedlegg
Øvre Eiker kommune

Ålesund kommune vedlegg
Ålesund kommune

Til toppen