Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 1. november

Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.


  • Høringsfrist: 1. november 2006.