Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.

Høringsfrist 1. november

Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.


  • Høringsfrist: 1. november 2006.