Evaluering av anbudsodningen for regionale flyruter

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluerteTransportøkonomisk institutt (TØI) i 2010 anbudsordningen for regionale flyruter.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluerteTransportøkonomisk institutt (TØI) i 2010 anbudsordningen for regionale flyruter.

TØI gikk gjennom ruteområder og flyplasser, og vurderte ulike virkemidler for bedre og
billigere drift og reduserte kostnader for staten.

TØI utarbeidet i rapporten i samarbeid med Gravity Consult.

Les rapporten her