FAFO-rapport om framtidige pensjonsytelser

FAFO har utarbeidet en rapport om framtidige pensjonsytelser fra offentlige og private pensjonsordninger i Norge.

Rapporten er Norges bidrag til et OECD-prosjekt om ”Retirement Saving Adequacy” som omfatter tilsvarende studier i et utvalg av land.

Rapporten omhandler personer som i dag er i aldersgruppen 35 – 61 år. Deres inntekter som pensjonister anslås på basis av allerede opptjente rettigheter, samt en framskriving av framtidig opptjening til de går av med pensjon.

Beregningene omfatter i tillegg til folketrygden, AFP-ordningene i offentlig og privat sektor samt ulike tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Den ser på uttak av alderspensjon ved 67 år, men også på alternativer med uttak av alderspensjon ved 62 år og 70 år.

Lenke til rapporten.