Fagseminar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje og energidepartementet inviterer til fagseminar i Tromsø knyttet til prosessen med utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). På bakgrunn av fastsatt utredningsprogram utføres en rekke tematiske delutredninger som samlet skal danne grunnlag for å utrede konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet.

Det er en viktig ambisjon for arbeidet med ULB at prosessen skal være så åpen som mulig og at det legges til rette for innspill og kommentarer underveis. Hensikten med dette fagseminaret er således at foreløpige resultater fra sentrale delutredninger presenteres og er gjenstand for diskusjon og innspill. Etter fagseminaret vil de ulike delutredningene ferdigstilles. Utkast på delstudiene er å finne her

Program for fagseminaret

Til toppen