Foreldrebetalingsundersøkelsen 2010

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig "Undersøkelse om foreldrebetaling i barnehager". Undersøkelsen gjennomføres som en fulltelling blandt alle landets kommuner.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig "Undersøkelse om foreldrebetaling i barnehager". Undersøkelsen gjennomføres som en fulltelling blandt alle landets kommuner. De private barnehagene trekkes tilfeldig etter stratifisering på geografiske områder.

Les rapporten om foreldrebetaling 2010 her