Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12.desember 2014 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) § 5, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 630.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIV del C nr.5 (forordning (EU) nr. 316/2014

I

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. gjøres følgende endring: 

 Kapittel 1 § 3 skal lyde:

§ 3. EØS-avtalen vedlegg XIV del C nr. 5 (forordning (EU) nr. 316/2014) om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr.3 på grupper av teknologioverføringsavtaler, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIV, protokoll 1 og avtalen i øvrig.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. 

Til toppen