Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2014