Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2014

Vår ref.: 14/2068

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser på høring. 

Høringsnotatet inneholder forslag til presiseringer av og noen justeringer i dagens forbud mot alkoholreklame. Endringsforslagene har bl.a. sin bakgrunn i behovet for klargjøring av regelverket, den teknologiske utviklingen og behovet for å legge til rette for nøktern forbrukerinformasjon til de forbrukerne som velger å oppsøke slik informasjon. Samtidig er det ved utarbeidelsen av høringsnotatet lagt til grunn at et helhetlig og sterkt reklameforbud skal opprettholdes.

Høringsfristen er 7. oktober 2014.


Med vennlig hilsen                                                              

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                         Hege Christina Bredesen
                                                                                         underdirektør

Actis
Akademikerne
Akan
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Avinor AS
Barneombudet
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Coop Norge
Datatilsynet
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det hvite bånd
Det norske totalavholdsselskap
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Forut
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
ICA Norge AS
IOGT Norge
Innovasjon Norge
Juba
Juvente
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lotteri- og stiftelsestilsynet
MA - rusfri trafikk og livsstil
Markedsrådet
Mattilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norbrygg
Norges handikapforbund
Norske vinklubbers forbund
Norsk forening for folkehelse
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk narkotikapolitiforening
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO reiseliv
Norgesgruppen ASA
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Rema 1000 AS
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Ungdom mot narkotika
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen