Forslag til endringer i petroleumsforskriften, samt ny forskrift om fastsettelse av tariffer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje- og energidepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i petroleumsforskriften til etablering av et nytt adgangsregime for gasstransport, samt forslag til ny forskrift om fastsettelse av tariffer

Høring – oversendelsesbrev (pdf format)

Utkast til kgl res om endring i petroleumsforskriften (pdf format)

Utkast til forskrift om fastsettelse av tariffer (pdf format)

Uoffisiell engelsk oversettelse

Til toppen