Høring - Evaluering av kvoteordningen

DAMWAD Norge og Scanteam har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norad evaluert støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. Kunnskapsdepartementet sender nå evalueringsrapport om kvoteordningen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.10.2014

DAMWAD Norge og Scanteam har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norad evaluert støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen).

Kvoteordningen skal bidra til å nå mål innenfor bistands- og kunnskapsområdet. Gjennom studentmobilitet til norske universiteter og høyskoler skal kvoteordningen bidra til å tilføre studentene kompetanse og samtidig bidra til å knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til å styrke norske institusjoners internasjonale samarbeid. Kvoteordningen skal knyttes til institusjonelle strategier og søkes benyttet sammen med annet internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

Kunnskapsdepartementet sender nå evalueringsrapporten på høring.
(07.07.2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høringsbrev inkl. høringsinstanser (pdf-fil)

Evalueringsrapport om kvoteordningen

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.